Identifica trei exemple de limitare a democratiei in limitele constitutiei din 1866

Românii au dreptul de a se Aduna paşnici şi fără arme […], întru aceasta nu este trebuinţă de autorizaţie prealabilă. Niciun Act al regelui nu poate avea tǎrie dacǎ nu este contrasemnat de cǎtre un Ministru Care prin aceasta chiar devine rǎspunzǎtor de acel Act. Deputaţii au un mandat de Patru Ani. Articolul 82 stabilea cǎ “puterile constituţionale ALE domitorului sunt ereditare” în Linie directǎ, maculinǎ şi legitimǎ, Cu drept de primogeniturǎ. Constituția DIN 1866 este aux juridic și politique fondamental al României adoptat după Unirea principatelor Române. Art. El numeşte sau confirmă în toate funcţiile publice. Hotǎrârile Lor şi sentinţele se pronunţǎ în Virtutea legii şi se executǎ în numele domunului. Constituţia DIN 1866 a consacrat DIN Punct de vedere juridic-pentru prima dată în Istoria Rivka Statale a Ţării noastre-caracterul indizibil al statului Român Care DIN acel moment a primit numele Oficial de România. Toţi Românii sunt egali înaintea legii şi Datori a contribui fără deosebire la dările şi sarcinile publice.

Constituţie nu apare nicio referire la aceastǎ Stare de dependenţǎ. Proprietatea dată ţărănilor prin Legea rurală şi despăgubirea garantată proprietarilor prin ACEA lege nu vor putea fi niciodată atinse. Ioan, Monarhia în România 1866-1947, éd. Această Adunare Constituantă avea rolul de a discuta și a vota Proiectul unei Constituții. Se prevedea de asemanea faptul cǎ cele dpuǎ colegii voteazǎ separat şi Aleg fiecare câte un deputat. El conferă gradele Militare în conformitate cu Legea. Titlul Al II-Lea al Constituţiei cuprindea Drepturile şi libertǎţile cetǎţenilor Români: Libertatea constiinţei, a Presei, a învǎţǎmântului, a întrunirilor. El încheie cu Statele străine convenţiunile necesare pentru comerţ, navigaţie şi Alte asemenea, însă pentru ca aceste acte să aibă autoritate îndatoritoare, trebuie mai întâi să fie supuseputerii législatif şi aprobate de EA. art. Constituţia DIN 1866 a fost prima constituţie Română elaborată fără souscrit străin şi fără aprobarea externă a Marilor Puteri, devenind primul Act de manifestare-Juridică-a independenţei care va fi câştigată şi declarată, de facto, Abia 10 Ani mai târziu, la 9 mai 1877. Români, pretutindeni unde se vor afla instituite şcoli primare. Art.

Aduanrea legislativǎ Care fusese aleasǎ cu o lunǎ înaintea venirii lui Carol îl proclamǎ PE acesta Don şi se transformǎ în aduanre Constituantǎ. Se grantau inviolabilitatea persoanei şi a domiciliului. Aceastǎ Adunare avea rolul de a discuta şi vota Proiectul unei constituţii. După abdicarea la 11 février 1866 a lui Alexandru Ioan Cuza, Atât liberalii, Cât și conservatorii înclinau, majoritatea, pentru aducerea unui prinț dintr-o dinastie străină PE tronul României, fapt ce ar fi garantat Siguranţa stabilității politice și sociale. Utilizarea termenului Româniareprezintǎ o altǎ încǎlcare a prevederilor Convenţiei de la Paris şi o nouǎ dovadǎ a faptului cǎ se Dorea Aplicarea tuturor hotǎrârilor luate de adunǎrile ad-hoc.

This entry was posted in Uncategorized by . Bookmark the permalink.

Comments are closed.